Şirket Yeniden Yapılandırma ve Faaliyet Sonlandırma Hizmetleri

  1. Tür Değiştirme
  2. Birleşme
  3. Tam ve Kısmi Bölünme
  4. Hisse Değişimi
  5. Tasfiye
  6. İflas ve İflas Ertelemesi İşlemleri