Muhasebe Hizmetleri

  1. YMM'liğimizin kontrol ve denetimi altında muhasebe ve defter tutma hizmetlerinin yapılmasının sağlanması
  2. Vergi Beyanname İmzalama, Gönderme vb işlemlerin yapılması
  3. SGK Bildirim ve Bildirgelerinin Hazırlanması işlemleri
  4. Dönemsel Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Raporlarının Hazırlanması İşlemleri