Vergi İncelemeleri ve Davalarına İlişkin Hizmetler

1 Vergi İnceleme Sırasında ve Uzlaşma Aşamasında Yapılacak Hizmetler
Bu hizmetler, mükelleflerin Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından incelenmesi halinde ya da incelemeye sevk öncesinde alt kademelerde yapılan incelemenin çeşitli aşamalarında, özellikle inceleme sonucunu gösteren tutanağın imzalanması sırasında verilecek danışmanlık hizmetlerini, uzlaşma aşamasında ise, uzlaşma oturumlarındaki danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.
 
2 Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Olarak Sunulan Danışmanlık Hizmetleri
Bu hizmetler, vergi idaresinin her türlü tasarrufuna yapılacak itirazlar ile bir vergi incelemesi sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna veya vergi idaresinin bir tasarrufuna dayanan vergi tarhiyatının yargı mercilerinde dava konusu yapılması halinde, dava dilekçesinin hazırlanması ve olayın yargı mercileri nezdinde savunulması ve kararın temyizi sırasındaki danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.