Hakkımızda

3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” kapsamında “Yeminli Mali Müşavirlik” alanında faaliyet göstermekteyiz.
 
Faaliyetimiz; ticari ve sınai işletmelerin kendi faaliyetlerinin doğası gereği karşı karşıya kaldıkları olaylar ve uymak zorunda oldukları yasal düzenlemeler dolayısıyla ihtiyaç duydukları;
 
Yeminli mali müşavirlik tasdik ve denetim hizmetleri ile Başta vergi mevzuatı olmak üzere, özel hukuk mevzuatı, yabancı sermaye mevzuatı, teşvik mevzuatı, dış ticaret mevzuatı, çalışma hayatına ilişkin mevzuat olmak üzere birçok alanda danışmanlık, yol gösterme ve süreç yürütme gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi şeklinde özetlenebilir.
 
Faaliyetlerimiz kapsamında vermiş olduğumuz hizmetleri deneyimli denetim ekibimizle birlikte, bilfiil müşterilerimizin işyerlerinde yapmış olduğumuz çalışmalarla yerine getirmekteyiz.
Gerçekleştirmiş olduğumuz titiz denetim faaliyetleri sonucunda elde edilen doğru ve güvenilirliği tescillenmiş bilgi ve doneler sayesinde, sorunları zamanında ve doğru bir şekilde teşhis ederek, müşterilerimizin mevcut yasal düzenlemeler karşısında hata yapmasını engelleyici ve işletmelerinin sevk ve idaresi konusunda kendilerine yol gösterici rol oynamayı hedefliyoruz.
 
Ayrıca, müşterilerimizin faaliyetleri bu çalışmalar dolayısıyla çok yakından takip edildiğinden vergi mevzuatı dışında diğer kanunların kapsamına giren konularda ortaya çıkan ihtiyaçlar da, zamanında tespit edilebilerek yönetim birimlerinin gündemine getirilmektedir. Bu çerçevede müşterilerimizin gerek Yeminli Mali Müşavirlik organizasyonumuz marifetiyle gerekse çözüm ortaklarımızla yürüttüğümüz müşterek çalışmalarla teşvik mevzuatı, ticaret kanunu ve diğer özel hukuk mevzuatı kapsamına giren konulardaki ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri veriyoruz.
 

KURUCU ORTAK VE YÖNETİCİ

 
Faaliyetlerimiz aynı zamanda kurucu ortağımız olan Yeminli Mali Müşavir Cem ÇETİN tarafından yönetilmekte ve organize edilmektedir.
 
Cem ÇETİN; 1967 yılında Ankara - Kızılcahamam’da doğdu. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1989 yılında açılan sınavı kazanarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 1992 yılında Hesap Uzmanı olarak atandıktan sonra 1998 yılında bu görevinden ayrılarak Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetine başladı. 2014 yılında Kamu Gözetim Kurumu tarafından “Bağımsız Denetçi” olarak yetkilendirildi. Halen Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik faaliyetleri ile uğraşmaktadır.