Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

 1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
 2. YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
 3. KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ
  • KDV ve ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdik İşlemleri
  • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan Tecil - Terkin İşlemleri İle Belge Alma İşlemleri
  • Gümrük Beyannamesi Tasdik İşlemleri
 4. TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
  • Vergi ve Benzeri Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyet İşlemleri,
  • Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri işlemleri
  • Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri
  • Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri
  • Kalkınma Ajansları ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca Yapılan Ar-Ge Yardım Destekleme İşlemleri
  • Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik  ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği Kapsamındaki Tasdik İşlemleri,
  • Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması işlemleri
  • İthalat gözetim kapsamı ürünler faaliyet raporu işlemleri
 5. DİĞER VERGİ BEYANNAMELERİNİN TASDİKİ İŞLEMLERİ