Yönetim Organizasyon ve Finansal Raporlama Hizmetleri

  1. Yönetim/Müdürler kuruluna mali konular ile işletme politikaları hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulması,
  2. Dönemsel Mali ve finansal analiz raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi
  3. Yönetim Organlarının hedef ve beklentileri doğrultusunda işletmelerin gelecek dönem mali ve finansal durumlarına yönelik projeksiyon sistemi oluşturulması, dönemsel olarak değerlendirilmesi
  4. Genel ve Yönetim Muhasebe sistemlerinin örgütlenmesi, bütçe ve raporlama sistemi kurulması, bu kapsamdaki personel eğitimi
  5. Şirket ana sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir, birleşme, bölünme ve tür değişiklikleri konularında danışmanlık yapılması