Ticaret Kanununa Göre Tescile Tabi Rutin Hizmetlere İlişkin Hizmetler

A PERYODİK İŞLEMLER
 1. Genel Kurul
  • Genel Kurul Dokümanlarının Hazırlanması İşlemleri
  • Faaliyet Raporlarının Hazırlanma İşlemleri
  • Genel Kurul Toplantı ve Tescil Sürecinin Yürütülmesi İşlemleri
 2. İmza Sirküleri ve Şirket İçi Teşkilat Yönergesi Hazırlama ve Tescil İşlemleri
 3. Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu Görev Değişiklik, Azil, Atama ve Tescil İşlemleri
 
B KURULUŞ İŞLEMLERİ
 1. Tek Şahıs İşletmeleri
 2. Adi Ortaklıklar
 3. Limited Şirketler, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ve Kooperatifler
 4. Anonim Şirketler
 5. Yabancı Sermayeli Şirketler
 6. Serbest Bölgede Faaliyet Gösterecek Şirketler
 7. İrtibat Ofis Açılış İşlemleri
 8. Şube Açılış İşlemleri
 
C DEĞİŞİKLİKLER
 1. Adres Değişikliği
 2. Pay Devirleri
 3. Ana Sözleşme Değişiklikleri
 4. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler
 5. Kooperatifler
 6. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
 7. Anonim Şirketler