Denetim Hizmetleri

A BAĞIMSIZ DENETİM
Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetim Yapılması ve Raporlanması
 
B MUHASEBE UYGUNLUK VE VERGİ REVİZYONU DENETİMİ
Tam Tasdik kapsamında olmayan işletmeler için söz konusudur.
 
C ÖZEL AMAÇLI DENETİM
  1. Şirket Prosedürlerine Uygunluk Denetimi
  2. Özel Sözleşme ya da Ana Sözleşmelere İstinaden Menfaat Sahiplerinin Haklarının Tespitine Yönelik Kar Zarar Denetimi
  3. Due diligence İncelemeleri
  4. İşletme İçi Özel Konu - Olay İnceleme Denetimleri